მთავარი გვერდი

მოგესალმებით, ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფესიულ ტერმინოლოგიურ ლექსიკონში.
თქვენ შეგიძლიათ მოიძიოთ სასურველი ტერმინის ახსნა, ზემოთ წარმოდგენილი საძიებო ველის საშუალებით.


ტერმინები ანბანის მიხედვით


 
ამ სასწავლო პორტალის შექმნა შესაძლებელი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ საქართველოსთვის გაცემული გრანტის მეშვეობით, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციის (www.mcc.gov) დაფინანსებით, ორ ქვეყანას შორის ხელმოწერილი კომპაქტის ფარგლებში. ინფორმაცია, რომელიც მოცემულია აღნიშნულ პორტალში არ წარმოადგენს აშშ-ის მთავრობის, ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაციისა და ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს პოზიციას.