ყველა საზოგადო ჟურნალი

ტერმინოლოგიური ლექსიკონი პროფესიულ განათლებაში-ის ყველა არსებული ჩანაწერის კომბინირებული ჩვენება. შეგიძლიათ გაცხრილოთ იგი ჩანაწერის ტიპის, მომხმარებლის სახელის, ან დაკავშირებული გვერდის შერჩევით.

ჟურნალები      

 

ჩვენება დასათაურების ჟურნალი

მოძიებულია „http://wiki.tvet.ge/index.php?title=სპეციალური:Log“-დან